KEPUTUSAN KEPALA SMA  MALAHAYATI

Nomor :     012    /SMA.M/IX/2010

SUSUNAN PERWAKILAN PENGURUS KELAS, PENGURUS  DAN PEMBINA OSIS TAHUN PELAJARAN 2009-2010

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS  MALAHAYATI

MENIMBANG :

 1. Bahwa satu-satunya Organisasi Siswa Intra Sekolah adalah OSIS
 2. Bahwa Penanggung Jawab Pembina OSIS di sekolah adalah Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dibantu oleh guru sebagai Pembina OSIS
 3. Bahwa agar OSIS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya maka perlu pengesahan dan melantik perwakilan kelas, pengurus OSIS dan Pembina OSIS untuk masa jabatan Tahun Pelajaran 2009-2010

MENIMBANG :

 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
  1. Nomor 28 Tahun 1990
  2. Nomor 29 Tahun 1990
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U/1984
 4. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 201/C/Kep/1986

MEMPERHATIKAN :   Hasil Rapat perwakilan kelas tanggal 01 September 2009

MEMUTUSKAN

PERTAMA                      : Susunan Perwakilan Kelas sebagai berikut :

Kelas XII-IPA -1        : Fiftianti Noviana

Kelas XII-IPS -1        : Ida Bagus Ketut Darma

Kelas XII-IPS -2        : Permadi

Kelas XI-IPA-1          : Abdul Kahfi

Kelas XI-IPS-1          : Rudi Firmasyah

Kelas XI-IPS-2          : Saeful Ramdhani

Kelas X – A               : Dimas Said K

Kelas X – B               : Miftahul Umam

Kelas X –C                : Lilis Siti Saadah

KEDUA : Susunan Pengurus OSIS

Ketua                         : Hanif. M.P

Wakil Ketua              : Putri Ratna Kumala

Sekretaris                  : Cevita Poppy Indah. R

Koordinator               : Moshaddeq

Bendahara                : Cintya Arianti

SIE-SIE :

1. Sie Bidang Ketakwaan Terhadap TuhanYang Maha Esa

- ANIS SHOLIKAH

- DWI INTAN AULIYAA

2. Sie Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

a. Sub Bidang Upacara

- DIMAS SAID ABDUL MALIK

- SAEFUL AMAL

b. Sub Bidang Paskibra

- CLARISSA RINJANI

- MIFTAKHUL UMMAM

3. Sie Bidang Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

- FARID

- RAMA WIBAWA

4. Sie Bidang Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur

- TIAS YUNITA PURWANTI

- ANANDA MAHARDIKA

5. Sie Bidang Organisasi Pendidikan Politik &  Kepemimpinan

a. Sub Bidang Pendidikan

- DANANG PRAKOSO

- LILIS SITI SA'ADAH

b. Sub Bidang Politik dan Kepemimpinan

- VIFFI NITA SARI

- NURUL OKTYANI S A

6. Sie Bidang Keterampilan Kewiraswastaan

- ADITYA PUTRI

- FENI MARSITA

7. Sie Bidang Jasmani dan Daya Kreasi

- AFIFAH AZZARAH

- ASSYIFA RIZQI AMALIA

8. Sie Bidang Persepsi, Apresiasi, dan Kresai Seni

- FADILWAN NUARDI

- MELINDA LISTIANI

KETIGA                     : Susunan Pembina OSIS

1. Ketua/Pembina OSIS I               : Alip Arodabiro, S.Pd

2. Wakil Ketua/Pembina OSIS II     : Drs. M.Khoirul Mualimin

3. Pembina OSIS III                      : Drs. Syafruddin

4. Anggota                                    :  a. Eko Setyono, S.Pd

b. Uun Kurniasih, S.Pd.

KEEMPAT                :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini hingga berakhirnya Tahun Pelajaran 2009-2010.

Ditetapkan     : Jakarta

Tanggal         : 18 September 2010

Kepala Sekolah                                                                    Pembina OSIS

Alip Arodabiro, S.Pd                                                                                    Drs.Syafruddin

updating data...

Last Updated ( Tuesday, 06 April 2010 22:42 )